Zábava

Na Reprezentačnom plese Odpadového hospodárstva a priateľov životného  prostredia, ktorý organizuje Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve  sa  každoročne  stretávajú najvýznamnejší predstavitelia odpadového hospodárstva, priemyslu, odborných organizácií, zástupcovia štátu, miest a obcí, ako aj odborná verejnosť.

Na našom Reprezentačnom plese sa všetci radi dobre  zabávame a preto sa vždy snažíme ,aby na každom plese bola elegantná a noblesná atmosféra ale zároveň aby sme sa všetci dobre cítili a odchádzali z plesu zo zážitkami a s úsmevom na tvári. Dôležitá je  pre nás aj spätná väzba od hostí, ktorí nám vždy radi povedia ako sa zabávali.

Facebook