Reprezentačný ples

XVII. ročník plesu sa uskutoční 24.1.2025 v hoteli DOUBLE TREE BY HILTON v príjemne  noblesnej atmosfére.

Touto informáciou by sme Vás radi  oslovili a ponúkli spoluprácu v polohe partnera pri organizovaní XVII. ročníka Reprezentačného plesu odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia.

Logo partnerskej spoločnosti bude umiestnené na všetkých propagačných materiáloch plesu tak v printovej ako aj elektronickej podobe. Zároveň logá partnerov budú umiestnené pred  plesovou sálou ako aj v plesovej sále, kde bude zároveň po celý večer možné najvýznamnejším partnerom zabezpečiť obrazovú prezentáciu firmy.

 
Partneri plesu majú možnosť počas slávnostného večera (po vzájomnej dohode) uskutočniť prezentáciu svojej spoločnosti. Na forme prezentácie je možná dohoda vopred.

Facebook