O nás

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (A.P.O.H.) organizuje od roku 2005  reprezentačné plesy odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia na ktorých sa stretávajú najvýznamnejší predstavitelia odpadového hospodárstva, priemyslu, odborných organizácií, zástupcovia štátu, miest a obcí, ako aj odborná verejnosť. Už tradične je to miesto, kde je možné sa nie len dobre zabaviť, ale aj stretnúť s mnohými známymi a dokonca nadviazať zaujímavé obchodné kontakty. V januári 2018 sa konal už XI. ročník Reprezentačného plesu Odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia, nad ktorým prevzal záštitu minister životného prostredia Ing. László Sólymos.

Zábava

Na Reprezentačnom plese Odpadového hospodárstva a priateľov životného  prostredia, ktorý organizuje Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve  sa  každoročne  stretávajú najvýznamnejší predstavitelia odpadového hospodárstva, priemyslu, odborných organizácií, zástupcovia štátu, miest a obcí, ako aj odborná verejnosť.

Na našom Reprezentačnom plese sa všetci radi dobre  zabávame a preto sa vždy snažíme ,aby na každom plese bola elegantná a noblesná atmosféra ale zároveň aby sme sa všetci dobre cítili a odchádzali z plesu zo zážitkami a s úsmevom na tvári. Dôležitá je  pre nás aj spätná väzba od hostí, ktorí nám vždy radi povedia ako sa zabávali.

Reprezentačný ples

XVII. ročník plesu sa uskutoční 24.1.2025 v hoteli DOUBLE TREE BY HILTON v príjemne  noblesnej atmosfére.

Touto informáciou by sme Vás radi  oslovili a ponúkli spoluprácu v polohe partnera pri organizovaní XVII. ročníka Reprezentačného plesu odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia.

Logo partnerskej spoločnosti bude umiestnené na všetkých propagačných materiáloch plesu tak v printovej ako aj elektronickej podobe. Zároveň logá partnerov budú umiestnené pred  plesovou sálou ako aj v plesovej sále, kde bude zároveň po celý večer možné najvýznamnejším partnerom zabezpečiť obrazovú prezentáciu firmy.

 
Partneri plesu majú možnosť počas slávnostného večera (po vzájomnej dohode) uskutočniť prezentáciu svojej spoločnosti. Na forme prezentácie je možná dohoda vopred.

Foto

XVI. ročník Reprezentačného plesu Odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia,

sa uskutočnil 26.1.2024 v hoteli DOUBLE TREE BY HILTON .Hlavný hosť večera bola kapela DESMOD  ĎAKUJEME VÁM PARTNEROM Týmto by sme chceli poďakovať všetkým partnerom, vďaka ktorým sa uskutočnili predchádzajúce ročníky a zároveň už vopred ďakujeme za podporu  na ďalší XVII. Reprezentačného plesu Odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia ,ktorý sa uskutoční 24.01.2025  v Double Tree …

Kontakt

Predpredaj lístkov a rezervácia  lístkov:

IVIK, s. r. o. 
Bajkalská2/C, 831 04 Bratislava
IČO: 47476893
IČDPH:SK2023913617
Ing. Petra Požgayová, MBA
peta.pozgayova@gmail.com
+421 918 185 688
Facebook