XII. Reprezentačný ples Odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia