IX. Reprezentačný ples Odpadového hospodárstva priateľov životného prostredia